sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Patienter med typ två diabetes nu kan utföra metaboliska kirurgi

Patienter med typ två diabetes nu kan utföra metaboliska kirurgi

Förbundsrådet för medicin (CFM) har erkänt, genom resolution nr 2172/2017 metabolisk kirurgi som ett behandlingsalternativ för diabetespatienter med diabetes mellitus typ 2 (DM2) som har kroppsmasseindex (BMI) på 30 kg / m2 och 34,9 kg / m2, eftersom sjukdomen inte kontrollerades med klinisk behandling. Texten har redan sänts till den officiella tidningen och träda i kraft efter offentliggörandet.

under en lång tid hos patienter med typ 2-diabetes inte kunde få tillgång till behandling operation på grund av vikten. Detta beror på att de kriterier som fastställts för beviljande av rätten för patienten som skall manövreras var att presentera ett BMI större än 35 kg / m2 med associerade sjukdomar eller över 40 kg / m2.

"IMC är inte längre en segregerad integration och patienter med större kardiovaskulära komplikationer kan anges för operation ", sade kirurgen Ricardo Cohen, fetma center samordnare och diabetes tyskt sjukhus Oswaldo Cruz.

enligt honom, den genomsnittliga BMI för en person med diabetes är 30 kg / m2. Med detta kan du inkludera de flesta av patienterna i det kirurgiska ingreppet.

För att utföra operationen, patienten måste också ha försökt medicinsk behandling för minst två och helst har fått diagnosen diabetes för mindre än 10 år. Det indikeras också att patienten är inom åldersintervallet 30 till 70 år. Dessutom CFM föreskriver också behovet av kirurgisk indikation ges av två experter på endokrinologi.

Cohen förklarar att patienter som utför kirurgisk behandling kan minska mängden förbrukade läkemedel och vissa kan inte ens behöva mer av läkemedel. Likaså enligt kirurgen, kirurgi kan också minska risken för död av stroke eller hjärtinfarkt.

När det gäller säkerhet, säger Cohen att metabolic kirurgi är lika säker som att ta en blåsa eller livmoder. "Driften av denna dödlighet är 0,13%" säger experten.

Förekomsten av typ två-diabetes är en huvudorsak till hjärt-händelse (CVA), koronarsyndrom, njursvikt och blindhet och nådde i detta århundrade epidemiska status. I Brasilien har antalet personer med diabetes 2015, i åldern 20 och 79 år, nådde 14.300.000 mark, med förväntningen att år 2040 kommer att uppgå till 23,3 miljoner människor.

Bara sjukhus från stora för att utföra mycket komplexa operationer, som innehåller till sjukhus i tjänst 24 timmar och intensivvårdsavdelning (IVA), och erfarna multidisciplinära och multiprofessionella lag i behandling av diabetes och gastrointestinal kirurgi, kan väljas för att utföra metaboliska kirurgi.

Hur är den metaboliska kirurgi

operationen metaboliska kommer att användas Roux-Y gastrojejunostomy (bypass Roux Y). Den består av en minskning av magen, vilket minskar upptaget av mat. Operationen utförs under generell anestesi genom laparoskopi, som har från 4 till 5 små snitt mellan 0,5 och 1,2 cm. Den genomsnittliga längden på operationen är 45 till 60 minuter. Självklart i de sällsynta fall en komplikation intra operativt kan detta förfarande ta längre tid. Den genomsnittliga vistelsetid är 48 timmar.

Endast vid kontraindikation eller nackdel med DGJYR, kommer vertikal gastrektomi (GV) vara tillgängliga alternativ. Ingen annan kirurgisk teknik är känt för behandling av dessa patienter.

Postoperativ

Även om vissa patienter inte längre behöver ta medicin för diabetes typ två, men sjukvården för resten av livet är nödvändigt för att undvika återkomsten av sjukdomen. Detta beror på att diabetes är en kronisk hälsotillstånd och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att upprätthålla säkerheten och livskvalitet för patienten,


Sittande länge gynnar kronisk njursjukdom

Sittande länge gynnar kronisk njursjukdom

American Journal of Kidney Diseases oktober. För att nå denna slutsats sex tusen vuxna lämnat information om den tid de tillbringade sitter varje dag och regelbundenhet med vilken de praktiserade övningar fysiker. De som var i stånd kortare tid hade en minskad risk att utveckla kronisk njursjukdom, oavsett praktiken motion eller övervikt.

(Hälsa)

São Paulo bekräftade tre dödsfall från gula febern

São Paulo bekräftade tre dödsfall från gula febern

På tisdag (09) bekräftades ytterligare tre dödsfall från Febre Amarela Silvestre i delstaten São Paulo. Med den nya uppdateringen ökade antalet dödsfall år 2018 till sex, eftersom tidigare i månaden dog ytterligare tre personer i São Paulo på grund av sjukdom. Enligt den statliga Department of Health, offren var i Mairiporã - 45 km från delstatens huvudstad -.

(Hälsa)