sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

ICESP avbryter söka med cancer piller

ICESP avbryter söka med cancer piller

Staten Cancer Institute of São Paulo - ICESP meddelade på morgonen fredag ​​(31) har inte för avsikt att inkludera nya patienter i tester av den syntetiska fosfoetanolamin för cancerbehandling på grund av brist på viktiga kliniska fördelar.

forskningen började i juli 2016 och varade i två månader. Under denna period syftade studien till att utvärdera toxiciteten hos läkemedlet efter 10 patienter. "I den första fasen fanns inga tecken på allvarliga biverkningar till patienter som genomgår behandling med fosfoetanolamin", säger onkolog och VD för ICESP, Paula Hoff

Den andra fasen av studien inleddes i oktober och hade ett mål att utvärdera 200 patienter från 10 olika tumörgrupper. De typer utvärderade maligniteter var: huvud och hals, lunga, bröst, kolon och rektum (tarm), livmoderhals, prostata, melanom, pankreas, mage och lever

Hoff arrangemang har studien visat sig vara mycket kort. än väntat när det gäller svarsfrekvens. Anledningen är att endast en patient med melanom fick en förbättring av den kliniska bilden och en 30% minskning av lesionen. Hoff påpekar att man måste titta på resultatet med försiktighet, eftersom det kan ha varit en placebo-effekt eller spontan botemedel.

Med tanke på de få tillfredsställande resultaten anser Hoff att det är klokt att avbryta införandet av nya patienter i studien av etiska skäl.

Historia

den substans som är känd som syntetisk fosfoetanolamin även kallad "läkemedel USP" eller "anti-cancer piller" fått framträdande för att frigöras som ett löfte om botemedel för alla cancerformer. Ämnet började produceras i laboratorium för Institutet för kemi São Carlos (IQSC-USP) och distribueras på campus gratis till patienter som begärt det trots att de inte har testats vetenskapligt.

Men det medicinska samfundet och Science är kategorisk i att påstå att den syntetiska fosfoetanolamin även kan kallas en "medicin" för dess fördelar för behandling av cancer har inte bevisats.

i februari 2016 meddelade guvernören i São Paulo, Geraldo Alckmin att laboratoriet PDT Pharma, från Cravinhos, skulle vara ansvarig för att syntetisera substansen fosforetanolamin för testning vid behandling av cancer. Ämnet kommer att testas vid behandling av sjukdomen i upp till tusen frivilliga.

Samtidigt, National Cancer Institute (Inca) utfärdade ett tekniskt yttrande om den syntetiska fosfoetanolamin. Enligt institutet, "bara i slutet av studierna skulle vara möjligt att lista möjligheter eller inte av droganvändning som cancer handling."

I juli 2016 började den första fasen av forskningsfasen av forskning med Fosfoetanolamin.

Nästa steg

Doser av fosfatanolamin kommer fortfarande att ges till 20 patienter med Icesp som deltar i forskningen. Forskare vid ICESP träffar USP kemilärare team från São Carlos Gilberto Chierice, som syntetiserade formeln för 20 år, för att definiera nästa steg i forskningen.

Bland de möjliga utvecklingen finns det möjlighet att ändra dosen av den använda fosforetanolaminen. Dessutom finns det en möjlighet att ytterligare studier endast göras med patienter som har melanom

Health sekreterare i delstaten São Paulo, David UIP sade myndigheterna kommer att underrättas om testresultaten med fosfoetanolamin, såsom Högsta domstolen, som godkände kommersialiseringen av fosforetanolamin utan vetenskaplig bevisning.


ÄTstörningar äventyrar tänder

ÄTstörningar äventyrar tänder

Tänderna kan vara en del av de största problemen efter installation av en farlig ätstörning National Awareness Week av ätstörningar -. 24 februari - 2 mars - är ett försök att öka medvetenheten om farorna med sjukdomar som anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning och andra . "Ätskador påverkar också en persons muntliga hälsa", säger American Dental Association på konsumentens webbplats, MouthHealthy.

(Hälsa)

Vaccination är det bästa sättet att förebygga sjukdomar

Vaccination är det bästa sättet att förebygga sjukdomar

Vaccination är den handling som mest minskar sjukdom och död i världen och, Av den anledningen bör det vara en del av befolkningen i dag. Frågan bör också diskuteras i rutinbesök gynekolog, eftersom det ofta är den enda kontakten Medicinsk kvinna under året. Konsensus 2010-2011 Vaccination Kvinnor som anordnades av den brasilianska Federation of Gynecology och .

(Hälsa)