sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Mikrocefali: 41 fall är relaterade till Zika virus

Mikrocefali: 41 fall är relaterade till Zika virus

Hälsedepartementet släpptes fredagen den 12, en ny epidemiologisk bulletin om fall av mikrocefali i landet. Enligt det material, var 462 fall som studeras bekräftades mikrocefali eller andra störningar i det centrala nervsystemet, och 41 är relaterade till Zika viruset.

Andra 765 rapporterade fall kastades bort på grund av normala patienter, eller har microcefalias och / eller förändringar i centrala nervsystemet på grund av icke-infektiösa orsaker. För närvarande ministeriet undersöker mikrocefali 3852 misstänkta fall i landet.

Totalt 5,079 misstänkta fall av mikrocefali har registrerats sedan början av undersökningar på 22 oktober 2015 till den 6 februari 2016. Av dessa 62,5% av fallen (3174) rapporterades under 2015 och 37,5% (1905) år 2016.

mikrocefali i staterna

delstaten Pernambuco stannar med det högsta antalet bekräftade fall i förhållande till Zika virus (33 ) följt av Rio Grande do Norte (4), Paraíba (2) och Ceará och Pará med ett fall vardera. Amapá och Amazonas är de enda påstår av federationen som har inga uppgifter om misstänkta fall av mikrocefali

Enligt rapporten har de 462 bekräftade fall rapporterats i 175 kommuner i 13 stater :. Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro och Rio Grande do Sul. nordöstra regionen har det största antalet bekräftade fall och Pernambuco fortsätter med det största antalet fall bekräftas (167), följt av tillstånden hos Bahia (101), Rio Grande do Norte (70), Paraíba (54), Piauí (29) och Alagoas (21).

nativt Circulation

hittills, är med inhemska rörelse (när viruset förvärvas på samma ställe det är registrerat, det vill säga att människor inte behöver resa till sjukdomen) virus Zika 22 enheter av federation. De är: Goiás, Minas Gerais, Federal District, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo , Rio de Janeiro, Sao Paulo Paraná.

dödsfall på grund av mikrocefali

totalt har 91 dödsfall rapporterats av mikrocefali och / eller förändring av det centrala nervsystemet efter förlossning (fosterdöd) eller under graviditet (missfall) . Av dessa undersöktes 24 och bekräftades för mikrocefali och / eller förändring av centrala nervsystemet, varav åtta avkastades. En annan 59 är fortfarande under utredning.

Prevention

Hälsoministeriet råder gravida kvinnor att vidta åtgärder för att minska förekomsten av Aedes aegypti, med eliminering av häckningsplatser och skydda sig från mygga exponering, såsom att hålla dörrar och stängda eller skärmade fönster, ha på sig byxor och långärmad tröja och använd repellenter som är tillåtna för gravida kvinnor.


ÖVerensstämmande eller elastisk hymen bryts inte och kan orsaka smärta i sexuella handlingar.

ÖVerensstämmande eller elastisk hymen bryts inte och kan orsaka smärta i sexuella handlingar.

Först måste vi förstå att hymen är ett ofullständigt membran som skiljer området från vulva från vagans ingång. I det embryonala scenet är det stängt och före födseln sker en förstöring av cellerna i dess centrum så att en passage öppnas. Ibland uppstår denna degeneration inte korrekt. Således bildas tre typer av himmer: Imperforat: detta är den vanligaste förändringen av missbildningarna av hymen som hindrar vagina.

(Hälsa)

Saliv och celiaki

Saliv och celiaki

Boston - Patienter som lider av celiaki har snart anledning att fira: Forskare har upptäckt att mänskligt saliv innehåller enzymer som kan bryta gluten i kosten. Dietgluten är ett protein som finns i vete, korn och råg som orsakar allvarliga hälsoproblem hos genetiskt predisponerade individer. Patienter som har svårt att tolerera gluten lider av celiaki som enligt National Clearinghouse of Digestive Diseases påverkar mer än två miljoner människor i USA.

(Hälsa)