sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Måttlig träning är fördelaktig mot kroniska sjukdomar

Måttlig träning är fördelaktig mot kroniska sjukdomar

I början av artonhundratalet instruerades patienterna att vila när en akut eller kronisk sjukdom diagnostiserades. det togs för givet att fysisk ansträngning stjäla energi som skulle användas för att läka, vilket leder till döden eller ens funktionshinder.

Med tillkomsten av ergometrar, observations och prospektiva studier visar vetenskap som står still är bara bra för Vem är lat. Den industriella revolutionen och moderniteterna som kom fram med den, drev civilisationen till sedentarismo medan vetenskapen började visa att den största allierade av alla föreslagna behandlingar, kliniska, kirurgiska, medicinerade eller ej, är de programmerade övningarna. försiktighet, hjärt rehabiliteringsprogram för transplantation och infarkt började träda i kraft, med medicinsk övervakning och särskilt utbildade fysisk utbildare för funktionen.

Dessa program måste utökas och anpassas till andra patienter som osteoporotiska, bärare . kronisk njursjukdom på dialys, nedsatt immunförsvar som bärare av HIV, diabetes, högt blodtryck, fetma, bland annat

eftersom studier har visat fördelarna uppnådda förblev frågor obesvarade: vad är veckoträningsvolym? De nuvarande riktlinjerna och positioneringen pekar på hur effektiva övningarna i måttlig intensitet, under en längre tid, upprepas 3 till 4 gånger i veckan för de kroniska sjukdomarna som finns i fysisk aktivitet en behandlingstillägg. Dessa uttalanden grundar sig på många publicerade studier som styrker effektiviteten.

Liksom människokroppen borde vetenskapen inte förbli statisk och forskaren öppnar alltid nya hypoteser. Och låt oss säga, "tidens boll" är intervallträning. Intervallträning har tillämpats hos patienter med typ 2-diabetes, hjärtrehabilitering och vissa neurologiska sjukdomar som Parkinsons. Dessa är högintensiva övningar under en kort tid, cirka 1 minut följt av aktiv återhämtning. Det gör att den totala sessionstiden blir mindre och den veckovisa volymen kvarstår.

Resultatet av de senaste sökningarna är lovande. De har visat att underlätta kontrollen av diabetes, fetma och regression av hjärtrehabilitering, och minska skakningar av parkinsonism.

För någon fysisk aktivitet, för varje individ, bör överdrifter undvikas. När man arbetar med hög intensitet, ökar riskerna, inte bara av den underliggande sjukdomen, men även utseendet på de som följer av den överdrivna praktiken.

Vi måste komma ihåg att dessa patienter kan ha en sarcopeni, muskelförtvining på grund av ålder och kronisk sjukdom, som utsätter dem för tendinit, synovit, bursit, bland annat till följd av överdrifter utan tillräcklig återhämtning.

tillhör studier måttligt svåra patienter som kan utföra arbetet utan att ha direkt uppsikt. Det är min förståelse att även dessa bör övervakas, ännu större omsorg med de allvarligare. Denna situation kräver en noggrann medicinsk utvärdering, helst av en specialist i idrottsmedicin, för att indikera gränserna för året.

Enligt min mening är det intervallträning för kroniskt sjuka en väg som kommer att vara en del av föreskrifterna i framtiden och kommer att ha sin plats med korrekt indikation. För närvarande krävs fler studier av vetenskaplig kvalitet, med fler patienter och längre observationstid, så att denna övning blir ett säkert precept som ska följas.


Träningsövning ger hälsofördelar

Träningsövning ger hälsofördelar

ÖVerarbetad rutin slutar svårighet eller avskräckande folk som tränar, men de som redan har avsatt helgen att göra fysiska aktiviteter kan fira. Enligt en studie som publicerades förra veckan i journalen "JAMA Internal Medicine", utövas en eller två gånger i veckan, är det inte så skadligt som detta.

(Kondition)

Exercise Tips för dem som har drabbats av en hjärtattack

Exercise Tips för dem som har drabbats av en hjärtattack

Av de sjukdomar som påverkar den moderna världen, särskilt efter revolutionen industri, de som påverkar artärerna ansvarar för bevattning och hälsa i hjärtmuskeln, kranskärls är den vanligaste hos båda könen och under de produktiva år. de individer som har riskfaktorer för denna händelse, hjärt kommer sakta stänga, förhindra vävnads näring och därmed hans död, hjärtinfarkt.

(Kondition)