sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Mosaicism är en genetisk defekt som uppstår under embryonets utveckling, som har olika cellinjer. utveckling av embryot, som har olika cellinjer. Mosaic individ har två olika genetiska material: en bildas genom sammanslagning av könsceller far och mor, och den andra som visas på grund av genetisk mutation. Vanligtvis mutationen sker i en cell av embryot, som innebär förlust eller duplicering av en kromosom, så att man kommer att ha på din kropp två

Mosaicism är en genetisk defekt som uppstår under embryonets utveckling, som har olika cellinjer. utveckling av embryot, som har olika cellinjer. Mosaic individ har två olika genetiska material: en bildas genom sammanslagning av könsceller far och mor, och den andra som visas på grund av genetisk mutation. Vanligtvis mutationen sker i en cell av embryot, som innebär förlust eller duplicering av en kromosom, så att man kommer att ha på din kropp två

eller gonad: påverkar spermier eller ägg, med förändringar som kan överföras till barnen

Somatic

: i cellerna i andra sajter kroppen bär denna mutation, och personen kan eller kan inte utveckla fysiska förändringar som orsakas av den. Således beror mutations fysiska uttryck på vilken och hur många celler i kroppen som påverkas. Somatisk mosaicism kan överföras från föräldrar till barn.

Eftersom

 • mixed mosaicism uppstår när personen är i besittning av två typer av mosaicism, både groning som somatisk.
 • Fenomenet inträffar under utveckling embryo, antingen i den naturliga processen av graviditet, oavsett om in vitro-fertiliseringsförfaranden fler hälsoproblem kopplade till mosaicism

mosaicism Germinal eller gonadal :. Turners syndrom är ett exempel på sjukdomar som orsakas av förändringar i könsceller, såväl som osteogenesis imperfecta typ II muskeldystrofi, Duchenne och hemofili mosaicism Somatiska

: den neurofribromatose, cancer och Downs syndrom är exempel på denna typ av mosaicism

. Varje embryo där mosaicism uppstår har svårigheter att implantera och lida aborter? Eller en person kan födas även om en mosaik embryo?

 • Inverkan av mosaicism i utvecklingen av fostret beror på antalet avvikelser, vävnad involverad och förändrade kromosomen. I fall av hjälpbefruktning anses det låga antalet embryonceller i utveckling innan det implanteras i moderns livmoder. Om de modifierade cellerna att utveckla, kan genetiska fel få allvarliga konsekvenser, eftersom dessa celler ger upphov till alla embryonala och extraembryonala vävnader i foster, och något onormalt bibehålls kan vara i riskzonen för påverkan under utveckling, både för patienten såväl som för din bebis. Men de senaste studierna beskriver sällsynta fall av överföring av mosaikembryon som har genererat en graviditet och ett normalt barn. En studie publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine visade att bland 3,802 embryon i blastocyststadiet, graden av mosaicism var 4,8% (181 embryon). I samma studie överfördes 18 embryon med en hastighet av 35 till 50% mosaikism; överföringar från dessa endast 6 genererades en normal graviditet, 2 biokemiska graviditeter och gravida kvinnor är 10, vilket indikerar en 66,66% hastighet av misslyckande. När mosaicism är begränsad till en speciell vävnad, det kan orsaka ?
 • De fall som är mest kända för vetenskapen är de av mosaik som är begränsade till moderkakan, med en hastighet på 1-2% vid dräktighet, kan vara associerade vid slutet av svangerskapet med en begränsning av tillväxt utan uppenbar orsak (idiopatisk). I 10 till 23% av fallen kan det emellertid representera en sann mosaik, där den kromosomala förändringen kommer att finnas närvarande, både i placentusvävnaden och i fostret.


  Typer av depression: Känn Major

  Typer av depression: Känn Major

  När vi tänker på depression, vi alltid föreställa sig en stor sorg ram, där personen söker bara blivit tillbakadragen. Men, vem tror att denna situation är unik, det finns flera subtyper av depression. "Symptomen på depression är mycket lika, oberoende av dess subtyper", säger psykiatern Mario louza, medicine doktor vid universitetet i Würzburg, Tyskland.

  (Hälsa)

  Sluta röka före 30 minskar risken att dö i förtid med 97%

  Sluta röka före 30 minskar risken att dö i förtid med 97%

  Den cigaretten är hälsoskadlig som alla vet. Trots detta är sluten av missbruk av planerna för de flesta missbrukare av rökning, eftersom reflexer av dålig vana vanligtvis inte uppträder omedelbart. En studie publicerad 27 oktober i onlineversionen av tidningen The Lancet kan dock ändra den uppfattningen, åtminstone bland kvinnor.

  (Hälsa)