sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

National Week benmärgsdonation börjar idag

National Week benmärgsdonation börjar idag

Nationell benmärgs donationsvecka börjar idag den 14 december.

För att vara en givare är det nödvändigt att vara mellan 18 och 54 år gammal och att ta dokument av RG och CPF. Det finns ingen minsta vikt för att göra bloddonation och att ha diabetes eller högt blodtryck hindrar inte handlingen. Vid besöket kommer 10 ml blod att samlas in för kompatibilitetstestet (HLA). Om en kompatibel patient kommer volontären att kallas tillbaka för test och utvärdering av nuvarande hälsotillstånd blod.

Hitta en kompatibel benmärgsdonator annan än familjen är det svårt, ännu mer av det faktum att få människor frivilligt Orsaken, främst på grund av brist på information. Enligt uppgifter från National Cancer Institute (INCA) finns det två miljoner och 500.000 potentiella givare i Brasilien för att tjäna cirka 1800 patienter, men kompatibiliteten förhållandet är en för varje 100.000 personer.

Donera Benmärg

Benmärg är en flytande gelatinös vävnad där alla blodkroppar produceras. Transplantationen är ett alternativ när patienten har en cancer som leukemi, lymfom och andra blodcancer, och behandling som föreslås av läkaren inte nå de förväntade resultaten.

Brasilien är en viktig bidragsgivare, men det är en försvårande faktor i land, förklarar hematolog och chef för avdelningen för Transfusion märg Unifesp, Fabio Kerbauy "eftersom vi är en blandras land, chanserna att någon hitta en kompatibel märg donator är lägre än i länder som Japan, till exempel ".

Donation är enkelt. Bara delta i ett blodcenter och vara mellan 18 och 54 år, förutom god hälsa. Fábio förklarar att få sjukdomar förhindrar donation av margen och detta beror på patientens tillstånd. Människor med kronisk kontrollerade sjukdomar kan till exempel vara givare.

För registret tas 10 ml blod för att spåra genetiska egenskaper. Data matas in i registret över det nationella registret över Donor Marrow frivilliga Bone (REDOME) och när en ny patient kommer kompatibiliteten kontrolleras.

Om en kompatibel mottagare, givaren kommer att uppmanas att fatta beslut om donation . Då gör han några kliniska tester för att bekräfta sin goda hälsa. Det finns inget behov av en förändring av livsstil, arbete eller matvanor. "Skörden av märgen kan ske genom bäckenbenen, där det krävs ett kirurgiskt ingrepp, eller genom blodet. Båda metoderna är säkra och smärtfritt", säger Fabio.

Förutom dessa två metoder, är det möjligt att erhålla stamceller genom navelsträngen. "På vissa sjukhus i det offentliga nätverket och i det privata nätverket görs en frysning av sladden med moderns samtycke", säger Fábio.

Den volym som återtagits för donation är högst 15% av märgen, vilket inte äventyrar givarens hälsa. Donatorn kommer att kunna utföra samma procedur efter en månad.


Typer av depression: Känn Major

Typer av depression: Känn Major

När vi tänker på depression, vi alltid föreställa sig en stor sorg ram, där personen söker bara blivit tillbakadragen. Men, vem tror att denna situation är unik, det finns flera subtyper av depression. "Symptomen på depression är mycket lika, oberoende av dess subtyper", säger psykiatern Mario louza, medicine doktor vid universitetet i Würzburg, Tyskland.

(Hälsa)

Första barnet med dubbla transplantations händer matar redan ensam

Första barnet med dubbla transplantations händer matar redan ensam

Little Zion Harvey, 10 år, var det första barnet att få en dubbelhänt transplantation. Den komplicerade operationen skedde 2015, då han bara var 8 år och varade i mer än 10 timmar. Idag, läkare och familj fira utvecklingen av hans återhämtning, vilket fortsätter att visa förbättring, enligt en artikel publicerad i tidskriften The Lancet Child & Adolescent Health.

(Hälsa)