sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Dålig sömn kan öka risken för Alzheimers, säger studie

Dålig sömn kan öka risken för Alzheimers, säger studie

Korsade data, insåg forskarna att patienter med högre beta-amyloidproteiner i hjärnan var de som sov mindre och också memorerade färre ord.

För forskare är detta en ond cykel, eftersom sömnproblemen interagerar med vissa processer som orsakas av Alzheimers i hjärnan. Men behandling av sömnproblem, som sömnapné, kan vara ett sätt att behandla och förebygga Alzheimers.


Brasilien registrerar ca 9000 nya fall av chikungunya

Brasilien registrerar ca 9000 nya fall av chikungunya

Enligt hälsoministeriet, Brasilien registrerades en ökning med 8,877 fall av chikungunya - mer än 12 timmar - på bara fyra veckor. Det rapporterade antalet är tio gånger högre än vad som registrerades förra året, fram till den 28 november organisationen registrerade 259 928 fall av infektion med 138 dödsfall.

(Hälsa)

Urea-undersökning är gjord för uppföljning av njursjukdomar

Urea-undersökning är gjord för uppföljning av njursjukdomar

Urea-testet används huvudsakligen för att bedöma njursfunktionen. För närvarande har den sitt största användningsområde vid kroniska njurepatienter, eftersom kreatinintestet vanligen används för att diagnostisera njursjukdomar eller till och med för att övervaka njursjukdom. Sålunda är komplementär till kreatininanalysen blodurea dosering.

(Hälsa)