sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Tillskott kan ge hälsorisker av prostatacancerpatienter

Tillskott kan ge hälsorisker av prostatacancerpatienter

Tillskott av kalcium och vitamin D kan ha hälsokonsekvenser för patienter som behandlas för prostatacancer, enligt en ny studie från Wake Forest Baptist Medical Center < Forskarna utvärderade cirka 2 400 män med prostatacancer och som genomgick hormonbehandling, liksom resultaten från 12 kliniska prövningar av kalcium- och vitamin D-tillskott. vitamin D. Tillägg är ett standardförfarande vid behandling med hormonbehandling för prostatacancer. Detta beror på att denna behandling kan orsaka förlust av bentäthet och öka risken för benskörhet, vilket gör det nödvändigt att komplettera kalcium och vitamin D. Forskare har också undersökt bentätheten hos män före och efter behandling. Efter analys av resultaten, fann forskarna att tillskott inte förhindrar benförlust orsakad av hormonterapi och kan fortfarande öka med 30% sannolikheten för patienter som lider hjärtsjukdom och aggressiv prostatacancer, som är en utveckling av sjukdomen. Forskare är ännu inte medvetna om sambandet mellan tillskott och ökad risk för hjärtsjukdom, och ytterligare forskning behövs för att bevisa det direkta sambandet mellan dessa effekter. De påpekar också att inte alla män med prostatacancer behöver hormonbehandling, bara de med avancerad eller högrisk sjukdom. De rekommenderar dock en noggrann medicinsk utvärdering innan tillägget föreskrivs. Skötsel vid användning av kosttillskott

Vissa vård är viktiga när du kompletterar med mat. Kom ihåg att alltid rådfråga en läkare, särskilt om du har någon behandling, som prostatacancer. Dags att ta kosttillskott, måste du vidta vissa försiktighetsåtgärder för att undvika problem:

Konsumera kompletterar med medicinsk övervakning

"Mängden och olika kosttillskott bör ges av en professionell och endast i särskilda fall "förklarar nutritionisten Maximo Asinelli från det brasilianska samhället för mat och näring. Det finns bevis för människor som överutnyttjande och kan ha illamående, skakningar, ökad hjärtfrekvens och blodtryck.

respektera föreskrivna doserna

"proteiner, kolhydrater och även vitaminer om de konsumeras i mycket stora doser , kan orsaka skadliga effekter på organismen ", säger nutrologist Roberto Navarro. Endast en sjukvårdspersonal vet verkligen nödvändiga doser.

tillskott är hjälpmedel vid behandling av sjukdomar

Om det görs med ledning av en professionell, konsumtion av kosttillskott ger rätt mängd näringsämnen som kroppen måste fungera bra, stärka immuniteten. De bör dock inte användas för att bekämpa sjukdomar som redan är installerade i kroppen, eftersom de inte ger en direkt reaktion på patientens symptom.


Ta nio frågor om non-Hodgkins lymfom

Ta nio frågor om non-Hodgkins lymfom

Den cancer i lymfsystemet är en sjukdom som angriper lymfkörtlar och blir allt vanligare i de utvecklade länderna. Enligt National Cancer Institute (INCA), varje år cirka 10.000 nya fall av non-Hodgkin lymfom är registrerade i Brasilien. Den senaste och känd diagnos av sjukdomen är skådespelaren Reynaldo Gianecchini som får kemoterapi.

(Hälsa)

Anvisa avstänger läkemedel med glasskärvor på förpackningen

Anvisa avstänger läkemedel med glasskärvor på förpackningen

The National Health Surveillance Agency (Anvisa) suspenderade en sats av läkemedlet Pantocal® EV 40 mg lyofiliserat pulver till injektionsvätska, rapportering av närvaron av krossat glas i medicin. tillverkaren, Eurofarma Laboratories SA, bör omedelbart stoppa distribution, marknadsföring och användning av produkten mycket 463.

(Hälsa)