sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Vaccination mot influensa förlängs till 5 juni

Vaccination mot influensa förlängs till 5 juni

Vilka förlorade perioden influensavaccination kommer att ha ett annat tillfälle att skydda mot sjukdomen. Hälsovårdsministeriet kommer att förlänga den nationella kampanjen fram till den 5 juni. Tanken är att nå målet att vaccinera minst 80% av målgruppen. Fram på morgonen fredagen (22) vaccinerades mer än 23 miljoner människor, vilket motsvarar 46,2% av målgruppen 49,7 miljoner människor ansåg med risken för att utveckla komplikationer från

Hittills var den högsta vaccinationsomfattningen bland postpartumkvinnor (45 dagar postpartum), med 223.839 doser administrerade, vilket motsvarar 62,5% av denna målpopulation. Nästa är äldre, med 10,8 miljoner (52%) av vaccinerade; barn från sex månader till mindre än fem år, med 5,7 miljoner vaccinerade (45,1%); de gravida kvinnorna, med 921 tusen doser (42,3%); och hälsoarbetare, med 1,6 miljoner doser applicerade (39,5%). Bland de infödda nådde vaccinering 212.3 tusen doser, eller 35,1%. Eftersom vaccinationen av denna grupp utförs i avlägsna områden följer uppdateringen av data en annan dynamik. Förutom den prioriterad grupp, de tillämpas även 3,5 miljoner doser i grupper om personer med samsjuklighet, fångar och arbetare i fängelsesystemet.

Definitionen av prioriterade grupper följer rekommendationen från Världshälsoorganisationen (WHO) , förutom att stödjas av epidemiologiska studier och observation av beteendet hos andningsinfektioner. Prioriterar de mest känsliga grupper till försämring av luftvägssjukdomar

Vaccinet tillhandahålls av hälsoministeriet i 2015 skyddar mot de tre subtyper av influensavirus som bestäms av WHO för innevarande år (A / H1N1 ;. A / H3N2 och influensa B ). Influensavaccinet är säkert och anses också vara en av de mest effektiva åtgärderna för att förebygga komplikationer och svåra fall av influensa. Studier har visat att vaccination kan minska mellan 32% och 45% av antalet sjukhusinläggningar för lunginflammation och 39% till 75% dödlighet från komplikationer av influensa.

Eftersom kroppen tar i genomsnitt två till tre veckor till att skapa antikroppar som ger skydd mot influensa efter vaccination, är idealet att genomföra immuniseringen före vinterns början. Perioden för influensas största cirkulation går från slutet av maj till augusti.

För att ta emot dosen är det viktigt att ta med vaccinationskortet och identitetsdokumentet. Personer med kroniska sjukdomar eller andra speciella medicinska tillstånd måste också lämna in en recept som anger orsaken till vaccinens indikation. Patienter som är inskrivna i program för bekämpning av kroniska sjukdomar i Unified Health System (SUS) bör gå till de stationer där de är registrerade för att få dosen utan att behöva bli receptbelagd.


Plastikkirurgi efter obesitaskirurgi bort överflödig hud och slapp

Plastikkirurgi efter obesitaskirurgi bort överflödig hud och slapp

Kirurgi bariatrisk kirurgi är det bästa kirurgiska ingreppet för behandling av morbid fetma, vilket påverkar miljontals människor över hela världen. Efter denna procedur studeras möjligheten till en plastikkirurgi för att avlägsna överflödig hud från patienten. Detta bör göras när målet för viktminskning som fastställs av den bariatriska kirurgen uppnås eller när patientens vikt stabiliseras.

(Hälsa)

P-piller kan simulera närvaron av endokrina störningar

P-piller kan simulera närvaron av endokrina störningar

Många typer av metoder används för närvarande för att förhindra graviditet. Bland dem är de som använder hormoner som hämmar ägglossningen. Preventivmedel som verkar genom hormoner kan användas på flera sätt :. oralt (p-piller), intramuskulär injektion, vidhäftande på huden, subkutant implantat, intrauterina implantat och vaginala ringar P-piller används i stor utsträckning Brasilien och har mycket hög effektivitet, det vill säga när den används korrekt och konsekvent är felet cirka 0,1% under det första året.

(Hälsa)