sv.aazsante.fr

Den Största Portal För Hälsa Och Livskvalitet.

Zika virus och Guillain-Barré: frågor och svar

Zika virus och Guillain-Barré: frågor och svar

Guillain Barrés syndrom är en sjukdom som orsakas av Zika virus. Det kan beskrivas som ett neurologiskt tillstånd som involverar perifera nerver i ben och armar, oftast sekundärt till en virusinfektion, andnings eller intestinala bakterier.

Vad är konsekvenserna av Guillain-Barrés syndrom för patientens hälsa?

Guillain-Barré syndrom orsakar att patienten uppvisar muskelsvaghet, förändrad känslighet och svårighet att röra sig i ögonen. I vissa fall kan det finnas allvarliga komplikationer såsom förändring av de svårigheter som hjärtslag och andnings.

Varför Zika virus är relaterad till syndromet?

Ett antal virus kan utlösa Guillain-Barrés syndrom, som Zika virus . Detta inträffar när, i ett försök att bekämpa viruset, avslutar vår kropp upp producera försvarsceller mot honom, för detta är känt som en "autoimmun sjukdom."

Vad andra virusinfektioner som kan orsaka problemet?

Andra virus och bakterier associerade med Guillain-Barrés är Campylobacter jejuni , cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus, Varicella-zoster-virus.

den autoimmuna mekanism som leder till denna sjukdom för att förstöra de perifera nerverna efter en infektion är känd "molekylär härmning", d v s det finns små proteinpartiklar i dessa virus och / eller bakterier som liknar kroppsproteiner och för att producera antikroppar, förstör vår kropp båda virus / bakterier, såsom perifera nerver ben och armar.

efter det att personen hade Zika virus, är det möjligt att förhindra Guillain-Barré?

är inte möjligt att förutsäga om en person kommer eller inte kommer Guillain-Barrés syndrom efter en infektion po r Zika. För övrigt, även om antalet fall av Guillain-Barrés syndrom har ökat markant efter virusutbrott den Zika i vårt land, är detta syndrom fortfarande en ovanlig orsak till sjukdom i perifera nerver.

Det är möjligt att förutsäga konsekvenserna av relaterade syndrom

den Guillain-Barrés syndrom har behandling med immunmodulerande läkemedel (humant immunglobulin och / eller plasmaferes) Zika? och den stora frågan är att erkänna tidiga symtom på sjukdomen. snabbt börjar terapi för Guillain-Barrés syndrom, chanserna för en tillfredsställande behandling är stora.

En person kan ha mer än en gång syndrom?

Du kan, men det är ovanligt. Sjukdomen är oftast enfas, dvs förekommer endast en gång.

Personen med syndromet utlöses av viruset kan återgå till ett normalt liv? Hur länge?

Ja. Detta beror på vilken klinisk manifestation inträffade om behandlingen genomfördes eller inte, patientens ålder och andra sjukdomar (andra kända medicinska tillstånd) att personen har.


Regenereringsgel

Regenereringsgel

Borrbruset kan så småningom bli ett vagt minne i tandläkarnas minne. Forskare har upptäckt att en ny peptid i en gel har regenerativa krafter över tänderna. När den placeras bredvid en karies stimulerar gelén cellerna i tänderna att regenerera inom ungefär en månad, enligt en studie som publicerades den 27 maj i tidskriften ACS Nano.

(Hälsa)

Ryggsmärtor efter sitt yrke

Ryggsmärtor efter sitt yrke

Har du någonsin slutat att tro att detta återkommande ryggsmärtor eller nacke, till exempel, kan medverka i de uppgifter du utför i ditt yrke? Professionell prestation och engagemang är viktiga faktorer, men ofta på grund av vårdslöshet eller brist på information, kan orsaka hälsoproblem. En sak är ett faktum.

(Hälsa)